Dornova metoda

Co je to vlastně Dornova metoda?

Dornova metoda je jemná manuální terapie, při které dochází k návratu obratlů a dalších kloubů do ideální polohy. Aplikování Dornovy metody se provádí za aktivní účasti nejen terapeuta, ale také ošetřovaného. Ten provádí určité pohyby nohou či rukou podle instrukcí terapeuta, který současně působí přímo v místě vykloubení. Tlakem palce na obratle páteře a jejich vracením do správné polohy se současně uvolňují blokády v tkáních a toku energie. Pozitivním působením Dornovy terapie dochází následně i k uvolnění nejen fyzických, ale i psychických blokád, které jsou nejčastější příčinou vzniku disharmonie v proudění energie, která se projeví v nedostatečném zásobení živinami, chybnými informacemi a váznoucí detoxikací v orgánech, tkáních a tedy i v buňkách. Dornova metoda je považována za terapii celostní, protože respektuje člověka a její účinek se projevuje ve všech úrovních.

Při Dornově terapii se sval zaměstná jeho nejpřirozenější činností a to přirozeným pohybem a nemá tak potřebu se bránit, protože respektujeme jeho přirozenost a důležitost. S nově vzniklou skutečností, totiž uvedením kloubu do původní správné polohy, nebojuje, ale přijímá ji.

Tři dny po aplikování Dornovy metody se doporučuje vyvarovat se prochladnutí ošetřovaných míst a nezatěžovat tyto místa fyzickou námahou. V průběhu těchto 3 dnů se může bolest střídavě objevovat a mizet a následně zmizí úplně. Tyto 3 dny potřebuje organismus k nutné regeneraci a výměně informací o nové situaci v organismu.

Nejedná se o léčení,ale o "metodu",která má za cíl najít cestu,jak si klient může pomoci sám.Zdůrazńuje,jak je důležité,aby terapeut doporučil a předvedl na konci sezení cviky,které mu pomohou k odstranění problému a že  sami klienti poté musí  kráčet svoji cestou. Pokud klient přijme vlastní zodpovědnost za své zdraví,je poté snažší docílit pozitivního výsledku.

 

Shiatsu obličeje a hlavy

Shiatsu obličeje a hlavy je velice příjemné zakončení terapie. Na obličeji jsou oblasti,které nám napovídají o stavu jednotlivých orgánů. Má hloubkové a detoxikační účinky. Působí relaxačně na centrální nervovou soustavu. Pomáhá oddálit proces stárnutí, zlepší se krevní oběh a pružnost obličejových svalů.